Procés participatiu del Programa Leader de l'Alt Urgell – Cerdanya
Procés participatiu del Programa Leader de l'Alt Urgell – Cerdanya.

El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya està treballant en l’estratègia del nou Programa Leader que s’implementarà a l’Alt Urgell i la Cerdanya fins l’any 2020. L’estratègia ha de contenir les línies bàsiques d’actuació del programa per ajudar al desenvolupament econòmic del territori. Un dels pilars en el procés d’elaboració de l’estratègia i de la implementació d'aquesta és la participació de les comunitats locals i dels potencials beneficiaris de les accions previstes.

En aquest sentit, s'han organitzat dos tallers de debat, un en cada comarca i amb un format idèntic, per tal de debatre les necessitats dels diversos sectors econòmics i recollir les aportacions dels agents socials i econòmics, empresaris, emprenedors i ciutadania interessada. El primer es realitzarà a Puigcerdà, dilluns 1 de juny a les 20.00 hores, a la seu del Consell Comarcal de la Cerdanya. I el segon es farà a la Seu d’Urgell, dimarts 2 de juny a les 20.00 hores, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Per participar-hi cal emplenar aquest formulari abans del 31 maig. També demanen a les persones interessades que contestin aquest qüestionari, que servirà per preparar diversos aspectes que s'abordaran al taller.

Font: Plana web del CETAP