La intel·ligència artificial a Barcelona
La intel·ligència artificial a Barcelona. Autor: Pexels. 2019. Llicència: BY-SA.

Amb aquest marc normatiu, Barcelona se suma a altres ciutats que ja disposen d’un marc semblant per utilitzar aquestes eines com són Amsterdam, Nova York o Hèlsinki. La mesura de govern consta d'una vintena actuacions d’organització, gestió i governança que es desenvoluparan en els pròxims tres anys. Amb l’acceleració de la digitalització en tots els sectors econòmics generada per la crisi sanitària de la covid-19, és urgent establir els criteris per garantir la privacitat i els drets digitals de la ciutadania, i que en cap cas siguin utilitzats amb finalitats de control social.

L’estratègia preveu la creació d’un registre públic en el qual la ciutadania tingui accés a tots els algoritmes que es fan servir des de l’Ajuntament i que afecten les persones, per fer-los transparents i auditables, i l’establiment de clàusules perquè les licitacions municipals que incloguin sistemes intel·ligents ho facin respectant els drets de les persones. També es crearà un observatori internacional d’IA amb la col·laboració del CIDOB-Barcelona Centre for International Affairs en el marc de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals, i un òrgan participatiu per implicar als agents socials en el desenvolupament d’una IA ètica a l’Ajuntament i a la ciutat.