Desafío Aporta 2020
Desafío Aporta 2020. Autor: Iniciativa de dades obertes del Govern d'Espanya. 2020. Llicència: Tots els drets reservats.

La convocatòria es planteja com una crida a idees i prototips amb l'objectiu de d'analitzar i utilitzar la intel·ligència de les dades en el desenvolupament de solucions en l'àmbit educatiu donat l'escenari generat per la Covid-19.

Qualsevol persona física o jurídica de la Unió Europea, tant de manera individual com en equips, podrà participar i es durà a terme en dues fases: la presentació d'idees, i el desenvolupament i defensa del prototip.

FASE I: Concurs d'idees

Les persones participants podran presentar les seves propostes fins al 18 de novembre. Les idees que es presentin han de partir de la utilització d'almenys una font de dades obertes publicada per a la seva reutilització per les administracions públiques, ja siguin nacionals o internacionals. Addicionalment, el seu ús pot combinar-se amb conjunts de dades exposades per altres fonts, públiques o privades.

Un jurat s'encarregarà d'avaluar les propostes i seleccionarà les 10 millors conforme a criteris com l'impacte, la qualitat i la rellevància.

FASE II: Desenvolupament del prototip i exposició presencial

Les idees seleccionades en la fase anterior, disposaran de 3 mesos per a desenvolupar el prototip i el presentaran davant els membres del Jurat. La presentació es realitzarà, bé presencialment a Madrid, o bé virtualment, en funció de la situació sanitària .

Les tres millors propostes seran premiades amb 4.000, 3.000 i 2.000 euros. Aquí podeu trobar tota la informació relativa a la convocatòria.