Conferència Europa a l'era digital
Conferència Europa a l'era digital. 2016. Tipus de lletra: Asociación Comunidad de Redes de Telecentros.

El 18 i 19 d'octubre, la Conferència "Europa a l'era digital" va reunir més de 200 responsables polítics, líders empresarials i experts a Bratislava, Eslovàquia, en el marc de la campanya eSkills for Jobs. Hi van analitzar els resultats de la campanya i van llança la Declaració de Bratislava: Les competències digitals marcant la diferència.

La campanya eSkills for Jobs, llançada per la Comissió Europea l'any 2010, ha contribuït a reduir la bretxa a la Unió Europea entre la demanda i l'oferta de llocs de treball d'habilitats digitals. Quan es va posar en marxa la campanya, es pensava que la manca d'especialistes en TIC per al 2020 seria d'un milió de professionals i ara aquest càlcul s'ha reduït a 756.000. Durant aquests anys, s'han realitzat més de 5.500 esdeveniments en tots els estats membres de la Unió Europea, amb l'assistència de 3,4 milions de persones. Campanyes multimèdia adreçades a joves, professionals i polítics han arribat a milions de persones i han contribuït a la promoció de les carreres digitals.

Tot i així, el director general adjunt de la Comissió Europea DG GROW, Antti Peltomäki, va afirmar a la conferència que "ha estat un gran viatge i s'ha avançat, però encara no hem arribat a la destinació". Va assegurar que "encara hi ha una bretxa d'habilitats per ser endollat i la Coalició de Competències i Ocupacions Digitals i els estats membres han d'exercir un paper encara més important per assolir els objectius per a l'any 2020 ".

En aquest context, els participants a la conferències van presentar la Declaració de Bratislava: Les competències digitals marcant la diferència, tot fent una crida als estats membres a unir esforços per portar a terme accions en aquestes vuit direccions:

  1. Fomentar programes de formació d'habilitats digitals.
  2. Donar suport a educació dirigida per la indústria.
  3. Accelerar el foment de la mobilitat de la mà d'obra per a treballs digitals.
  4. Donar suport a les Coalicions nacionals de Competències i Ocupacions Digitals.
  5. Augmentar la conscienciació sobre el paper exercit per les tecnologies clau en el mercat únic digital de la UE i les oportunitats de carreres digitals disponibles.
  6. Fomentar la professionalitat de les TIC i la maduració de la professió TIC a Europa.
  7. Garantir la disponibilitat de fons de la UE dedicats a les iniciatives de millora professional i les plataformes de formació a nivell de la UE.
  8. Inspirar nenes a seguir estudis i carreres TIC i fomenten un millor equilibri de gènere mitjançant la promoció d'un major paper de les dones.

​Les organitzacions que estiguin d'acord amb la declaració i vulguin donar-hi suport s'hi poden sumar a través d'aquest formulari.