Logo Vives Proyecto
Logo Vives Proyecto.

Organisme: Vives Proyecto (Fundación Lui Vives i Acción contra el Hambre)

Objecte: Facilitar oportunitats microempresarials a persones en risc d'exclusió sociolaboral a través de programes d'emprenedoria. En una primera fase, el projecte es dedicarà a l'enfortiment de les entitats d'acció social que treballin l'emprenedoria, a través de la formació i l'assessorament als seus tècnics, i, en una segona fase, a les persones en risc d'exclusió sociolaboral amb interès en desenvolupar una activitat microempresarial.

Adreçat a: Entitats, fundacions, federacions i confederacions sense afany de lucre i d'acció social que treballin l'emprenedoria.

Termini: 12 de març de 2013.

Més informació: