ICT_PSP_Logo
logo ICT PSP logo.

ICT PSP 3bis on Dipity.

Organisme: Comissió EuropeaEU.

Objectius: eParticipació: donar cabuda als ciutadans en un procés transparent de presa de decisions a nivell de la UE.

 • Objectius generals:
  • Lluitar contra la percepció de dèficit democràtic, requerint així una nova relació entre polítics i ciutadans.
  • Reconnectar els ciutadans amb els polítics i el disseny de polítiques, i mantenint la implicació de la ciutadania.
  • Reduir la complexitat del disseny de polítiques i els processos legislatius a la UE.
 • Objectius concrets. Cada proposta pilot s'ha de focalitzar, com a mínim, en 1 d'aquest objectius:
  • Permetre decisions i dissenys de polítiques transparents, recolzant la preparació de textos per als polítics. Les propostes pilot han d'ajudar a millorar la claredat i l'enteniment dels textos legislatius per als no-experts i en un entorn multilingüe.
  • Millorar i augmentar la participació directa dels ciutadans i la societat civil al mateix procés de presa de decisions, i millorar l'accés al contingut rellevant i les opcions possibles, permetent-los-hi així que interactuïn amb els polítics i aquells qui prenen decisions en temps real i amb aportacions concretes.
  • Involucrar als ciutadans en el procés de disseny de polítiques, millorant les capacitats de xarxa social, utilitzant nous models d'intermediació, creant aportacions col·laboratives al disseny de polítiques (p. ex.: recollida de dades, compartint coneixement col·lectiu, tecnologies web 2.0), disposant així de serveis relacionats amb la presa de decisions.

Beneficiaris: consorci que ha d'incloure, com a mínim, 4 entitats mútuament independents de 4 països diferents de l'UE o països associats de l'ICT PSP.

 • Entitats legals:
  • Persones jurídiques.
  • Persones naturals.

Quantía:

 • Fins el 50% dels costos subvencionables.
 • Fina a 2 - 2'5 milions d'€.

Data de publicació al DOUE: 5 de juny de 2009.

Termini de presentació de sol·licituds: 23 de setembre de 2009, 17h (hora de Brussel·les).

Més informació:

 • Pàgina amb tota la informació sobre la convocatòria (anglés).