Convocatòria de subvencions per a l'impuls socioeconòmic dels barris de Barcelona
Convocatòria de subvencions per a l'impuls socioeconòmic dels barris de Barcelona. Autor: Twitter de Barcelona Activa. 2017.

S'hi podran presentar projectes que s'hagin iniciat l'any 2017 i que tinguin una durada màxima d'un any. Podran rebre fins al 80% del pressupost total del projecte, amb un màxim de 50.000 euros d'import subvencionat.

La convocatòria comprèn 5 modalitats:

  • Modalitat 1. Emprenedoria individual i col·lectiva als territoris: dirigida a projectes que fomentin l'emprenedoria de proximitat. Entre d'altres, poden adreçar-se a col·lectius vulnerables o abordar necessitats identificades en un territori concret.
  • Modalitat 2. Empresa mercantil i empresa cooperativa als territoris: dirigida a projectes que puguin reforçar o dinamitzar aquells agents econòmics que generen un impacte positiu en el territori on estan ubicats.
  • Modalitat 3. Economies comunitàries i innovació social: dirigida a aquelles accions d'economia social i solidària que donen respostes col·lectives a necessitats socioeconòmiques i generen noves relacions entre actors dels territoris.
  • Modalitat 4. Ocupació als territoris: dirigida a projectes per impulsar l'ocupació, intervenint sobre col·lectius especialment vulnerables, per incrementar la seva ocupabilitat i superar situacions de subocupació i 'pobresa laboral'.
  • Modalitat 5. Innovació social digital: dirigida a projectes que impulsin l'ús de la tecnologia oberta, ètica i distribuïda per fomentar noves formes d'innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris.

Hi podran presentar projectes tant les persones físiques com les jurídiques (associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives, autònoms, etc.) sempre que tinguin seu social o delegació a Barcelona.

Trobareu tota la infomració i la documentació de la convocatòria en aquest enllaç.