El Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha publicat la convocatòria d'ajuts a entitats locals per a la selecció de centres beneficiaris de les actuacions descrites en l'addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Administracions Públiques i Red.es per a la difusió dels serveis de la Red 060 a través de la xarxa de telecentres de Red.es. Termini: 10/09/2009

Logotip red.es
Logotip red.es.

Organismes: Ministeri d'Indústria, Tuisme i Comerç, i l'entitat pública empresarial Red.es

Objecte:

  • Contribuir a la capacitació de la ciutadania en l'ús dels serveis públics digitals disponibles a través del portal Red 060.

Beneficiaris:

  • Entitats locals (o organismes autònoms, consorcis o empreses públiques depenents de les mateixes) que gestioenn un o més telecentres participants en la Fase I del Pla de Difusió de Red 060.

Actuacions:

  • Dotació d'equipament dirigit a l'ús de l'Administració Electrònica (com ara equips multifunció, terminals d'accès per a fer tràmits, etc.)
  • Jornades de capacitació en coordinació amb els ajuntaments de les localitats on s'ubiquin.

 

Termini: 10 de setembre de 2009 (a les 12h).

Més informació: