Garantia Juvenil
Garantia Juvenil. Autor: Garantia Juvenil (Facebook). Llicència: Tots els drets reservats.

La convocatòria té l'objectiu d'incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris/àries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de sis mesos a jornada completa. Els contractes s'hauran d'activar abans del 30 de novembre de 2017 i hauran de finalitzar com a màxim el 30 de maig de 2018.

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:

  • ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
  • estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;
  • acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional;
  • complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Les persones joves que hagin participat en el Programa a la Convocatòria de l’exercici 2016 no podran participar en la d’enguany.

L'últim dia per poder presentar la sol·licitud serà el 15 de setembre, inclòs. Es concediran per estricte ordre de presentació i fins a esgotar el pressupost de la convocatòria.

Trobareu tota la informació sobre la convocatòria i indicacions sobre com presentar la sol·licitud en aquest enllaç.