Coneixem més a fons l'Agència Catalana de Protecció de Dades
Coneixem més a fons l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

L'ACPD pot exercir la seva autoritat sobre les administracions públiques catalanes, les entitats que en depenen, els consorcis dels que formin part les administracions esmentades, les universitats de Catalunya i les entitats que presten serveis públics. Quan es tracti d'empreses o entitats fora del sector públic, les competències passen a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Però què son les nostres dades personals? Són totes aquelles dades referents a la nostra persona que ens identifiquen o ens poden arribar a identificar. Per exemple, el telèfon, l'adreça electrònica, el DNI, les creences, el nom, l'origen ètnic, la ideologia o la religió.

L'ACPD s'encarrega d'assessorar sobre quins són els nostres drets, com s'exerceixen i què s'ha de fer en cas que no siguin respectats. També informa de les obligacions que preveu la legislació i controla que les entitats les compleixin.

Entre els seus serveis trobem:

  • Atenció al públic: on sol·licitar informació, adreçar queixes o consultar dubtes. A més, ofereixen informació sobre cursos, conferències i jornades adreçades a un públic divers que duen a terme durant l'any.
  • Assessoria Jurídica: elaboració d'informes sobre projectes normatius, per vetllar que respectin la protecció de dades.
  • Centre de Documentació: disposen d'un fons documental especialitzat en dret a la protecció de dades personals.
  • Registre de Protecció de Dades de Catalunya: es poden consultar els fitxers inscrits per les institucions públiques de Catalunya.
  • Inspecció: controlen que aquestes institucions compleixin la legislació vigent i sancionen les que vulneren aquest dret.

En el següent vídeo, la secretària general de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, la Mar Valverde, ens dóna més detalls sobre la importància de conèixer els nostres drets i ens aconsella sobre la millor forma de protegir les nostres dades.

 


Si voleu ampliar més informació al voltant d'aquest tema podeu consultar la plana web de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. (http://www.apdcat.net).