Finançament 2016/17 Horizon 2020
Finançament 2016/17 Horizon 2020. Tipus de lletra: Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya. Llicència: Tots els drets reservats.

Els plans de treball us permetran començar a preparar les vostres convocatòries per l'Horizon 2020 de cara als anys 2016 i 2017. Igual que a la convocatòria de 2014-15 les accions i productes TIC recolzats pel programa de treball volen cobrir la cadena d'innovació completa, des de la recerca bàsica fins a la comercialització:

  • La investigació avançada per descobrir les possibilitats tecnològiques i les contribucions de les TIC a la investigació prèvia i la innovació s'aborden a l'apartat "Excellent science" del programa de treball, a les línies "Future and Emerging Technologies" i "European research infrastructures".
  • Les activitats de recerca i innovació en tecnologies genèriques en TIC, ja siguin impulsades per plans de treball industrials o per mitjà d'un enfocament de baix a dalt s'aborden a l'apartat  "Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT)" com a part del programa de treball.
  • Les investigacions multidisciplinars dirigides a l'aplicació de les TIC i la innovació per fer front als reptes socials s'aborden en els apartats "Societal challenges".

No obstant això, encara que l'estructura general del programa de treball 2016-17 és molt similar a la d'2014-15, s'han de tenir en compte alguns canvis importants:

  • Les activitats destinades a donar suport a les PIMEs innovadores del sector de les TIC s'agrupen juntament amb activitats similars aplicables a altres camps científics i tècnics en una única convocatòria: "Innovation in SMEs" del programa de treball.
  • Les "Cross outting activities" que combinen contribucions des del «Leadership in enabling and industrial technologies" i "Societal Challenges" també estan agrupades en una part específica del programa de treball.

En el document adjunt podeu veure una descripció més detallada de les diferents línies de finançament, els imports assignats a cada convocatòria i els terminis d'inici i final de presentació de projectes.