Logotip de CATCert
Logotip de CATCert.

Serà una formació gratuïta i es farà en línia, a través d'e l'aula virtual Moodle de la Xarxa Punt TIC.

El curs està dirigit a aconseguir que els/les participants assoleixin tots els conceptes bàsics relacionats amb la identificació i signatura digital: termes de seguretat, certificats, cicle de vida, validació, aspectes jurídics, signatures... Analitzar i veure els avantatges que ens aporta la identificació i la signatura digital, el marc jurídic que regula el seu ús en l’administració electrònica i practicar els usos dels certificats digitals, des de la sol·licitud i la gestió, fins operacions de signatura, autenticació o xifratge de dades electròniques.