Portada d'un quadern de receptes
Portada d'un quadern de receptes.

Per tal de facilitar la introducció en el món de la publicació de blocs, tots els usuaris/àries crearan el seu propi bloc de receptes de cuina al web Receptes.cat que resulta més entenedora que Blogger o WordPress i disposa també d'eines de les xarxes socials per tenir una millor experiència 2.0.

El fet que tots els participants treballin sobre una mateixa temàtica, entenedora per a tothom, els permet una major interrelació. És per això que han escollit un tema tan universal com la cuina.