La guia ‘Les Tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut’ d'Internet Segura ofereix a famílies i persones educadores eines per orientar-los en la supervisió de l’ús d’Internet i els dispositius electrònics.

Guia "Les Tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut" d'Internet Segura
. Autor: Internet Segura.

A casa i a la feina, estem envoltades de pantalles i han vingut per quedar-se. Això, no obstant, els infants són qui les observa de manera atenta i l’ús excessiu en les edats primerenques comporta tot un seguit de problemàtiques i riscos. Per això, Internet Segura ha creat la guia ‘Les Tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut’.

Algunes dades

- Segons dades de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’agudesa visual de nens i nenes entre els 3 i 4 anys d’edat és d’un 50% i fins als 12 anys l’ésser humà no hi veu perfectament en 3D.
- Les pantalles comporten un estil de vida sedentari que pot generar diferents problemes tals com l’increment de casos d’obesitat infantil i de diabetis degut a la manca d’activitat física. Aquest risc s’incrementa en els casos en què el televisor és a l’habitació.
- S'ha comprovat que la llum que emeten les pantalles actua bloquejant la secreció de melatonina, altera el ritme de son i vigília i afecta el sistema immunitari. Els infants més exposats a pantalles dormen menys hores i el son és menys reparador. El dèficit d’hores de son incideix negativament en la seva estabilitat emocional, així com en el seu rendiment acadèmic.

Alguns consells

- Cal limitar el temps procurant dosificar l’ús segons l’edat i les responsabilitats de cada infant.
- Cal establir rutines molt marcades i definir unes pautes d’ús dels entorns digitals.
- Cal conèixer les eines que protagonitzen el dia a dia dels joves per entendre els significats,
les potencialitats i els riscos que han d’afrontar.
- Els espais on s’utilitzen les tecnologies digitals (en edats primerenques, haurien de ser espais comuns i oberts).
- S'ha de fer un debat sobre el tipus de dispositius que es decideixi tenir a casa.
- És important educar en la no violència.

A més a més, a través d'aquest enllaç pots accedir a propostes i activitats per jugar i aprendre sobre ciberseguretat.