Durant els últims mesos hem vist a mestres i alumnes reflexionar sobre el model pedagògic de l'escola convencional i el canvi de paradigma que implica el projecte europeu Collaborative Design for Smart Pupils; amb més protagonisme de la participació, la tecnologia i la col·laboració a les aules. Es tracta d'un projecte que dibuixa com ha de ser l'escola del futur i on participen escoles de Catalunya i França, empresa privada i la Generalitat de Catalunya.

Ara és el torn d'escoltar la opinió dels pares i mares dels alumnes, part fonamental de la comunitat educativa, i que també han viscut i han participat de la construcció d'aquest nou model. Voleu saber què en pensen? Han detectat algun canvi en la motivació dels seus fills i filles?