{Code}YourFuture
.

L'objectiu global és fomentar l'adquisició de competències digitals i sensibilitzar al jovent sobre la relació entre els coneixements de programació i les oportunitats que ofereix el mercat de treball.

Deu socis de 9 països diferents de la UE participaran en aquesta iniciativa, promoguda per Telecentre-Europe i que compta amb el suport de Microsoft. A la primera fase, 30 dinamitzadors al llarg de tota Europa rebran una formació de formadors a través de seminaris web. Gràcies a aquest aprenentatge, podran conèixer procediments i metodologies per a formar -a la seva vegada- als participants dels seus punts. A una segona etapa, es preveu que almenys 300 joves europeus, la majoraria dels quals de grups desfavorits, tinguin l'oportunitat d'assistir a classes organitzades en els telecentres.

La programació (coding) contribueix a que els joves desenvolupin competències transversals, com ara el pensament analític, la capacitat de resoldre problemes, el treball en equip i la creativitat. En aquesta línia, i com a mesura per a pal·liar la desocupació dels joves, s'ha dissenyat la Code-Week (del 10 al 18 d'octobre).

Participen en aquesta campanya, a més de Telecentre-Europa:

Més informació a la web de Telecentre-Europe.