Logotip de Codemob
Logotip de Comemob. Autor: Telecentre-Europe. 2015. Llicència: BY-NC-ND.

Per què programació i dispositus mòbils?

Hi ha una creixent necessitat d'habilitats digitals en tots els llocs de treball, en què la tecnologia digital és un element clau en la realització de les tasques. En un futur pròxim, el 90% dels llocs de treball en tots els sectors requerirà un cert nivell d'habilitats digitals.

La programació és una manera d'ensenyar el pensament algorítmic i computacional, i un catalitzador de pensament que combina creativitat amb enfocament estructurat, d'eficiència i de capacitat per planificar.

L'ús eficaç dels dispositius mòbils com telèfons intel·ligents i tauletes pot millorar enormement l'aprenentatge i el desenvolupament personal, les habilitats socials, la connectivitat, i en última instància, la capacitat de trobar una bona feina. I sí, també volem aprendre a escriure aplicacions per a dispositius mòbils!

Qui pot participar-hi?

Anem a desenvolupar i oferir un programa de formació combinat de tres mesos, per a un grup de 20 dinamitzadors (5 persones procedents de Bèlgica, Croàcia, Hongria i Espanya, respectivament), que posteriorment formarà usuaris finals en matèria de programació i ús dels dispositius mòbils. Quant als usuaris finals, el grup objectiu són els joves aturats, amb un enfocament especial cap als que no estan cursant formació reglada, o estan aturats. El nostre objectiu és implicar almenys a 60 joves, 15 a cada un dels quatre països.

Quin és l'objectiu de l'estudi?

En els propers mesos desenvoluparem el programa de capacitació tant per dinamitzadors o formadors com per als joves estudiants. Amb l'ajuda d'aquesta enquesta ens agradaria conèixer les teves experiències, en matèria de programació i ús de mòbils, com a dinamitzador o formador. També ens agradaria poder conèixer les teves necessitats d'aprenentatge, interessos específics, l'opinió sobre com la formació haurien estructurar-se, i en última instància, el posible interès a participar en l'experiència CodeMob. 

Si n'esteu interessats, podeu donar resposta a aquesta enquesta abans del 31 de gener del 2016.

CodeMob és un projecte de Telecentre-Europe en col·laboració amb El Teb i la Xarxa Punt TIC,  Interface 3Foundation for Community NetworkTelecentarTechnical University of Dortmund, amb el suport de la Unió Europea a través del programa Erasmus+ Programme, Key Action 2: Strategic Partnerships. Alguns dels participants del projecte podran assistir a una formació presencial de 5 dies de durada, organitzada al setembre de 2016 a Croàcia.

Us hi esperem!