Presentació CatLabs Barcelona
Presentació CatLabs Barcelona. Autor: Oficina Tècnica de la Xarxa PuntTIC. 2017. Tipus de lletra: Presentació CatLabs Barcelona.

El passat dimecres es va dur a terme a Barcelona una nova sessió del Programa Catlabs. A la reunió van assistir representants d’ajuntaments i consells comarcals de la demarcació, d’universitats, dels Punt TIC, dels espais de coworking, dels laboratoris de fabricació digital, d’entitats socials i de diferents àmbits de l’Administració de la Generalitat (Ensenyament i Agricultura).

Aquesta reunió, l’última d’una sèrie de presentacions al territori, va servir per fer repàs de les accions realitzades per Catlabs fins ara, fer-ne una anàlisi i compartir-ho públicament. Durant l’acte, la directora tècnica d’Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona, Anna Majó, va presentar el Programa d’innovació social digital de la capital catalana.

Durant la seva intervenció, el cap del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital de la Generalitat, Ricard Faura, va explicar que, des de l’aprovació de Catlabs, se n’han fet presentacions públiques a diferents fires i jornades internacionals (Smart City Expo, Jornada sobre Living Labs del Mediterrani i trobada de Laboratoris d’Innovació a Bologna). Així mateix, tant la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital com la Fundació I2cat, que dinamitza la Xarxa Catlabs, han explicat el programa a d’altres àrees de la pròpia Generalitat i a institucions com l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Associació de Parcs Científics de Catalunya i els ajuntaments de Sabadell, Badalona i Rubí.

Durant les darreres setmanes, Catlabs ha estat present a tot el territori de Catalunya, detectant i creant sinergies amb entitats innovadores d’àmbit local. En opinió de Ricard Faura, “aquestes sessions han estat molt interessants i productives i han permès detectar una sèrie de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del sistema d’innovació català”.

Entre les febleses, destaca el desconeixement que al territori tenen de les iniciatives promogudes pel seus propis agents, la dificultat d’abordar reptes per al conjunt del sistema i la incapacitat d’accedir a fons de finançament que garanteixin la sostenibilitat dels projectes.

En canvi, va afirmar Artur Serra, director adjunt d’I2cat, “s’ha posat de manifest la vitalitat i varietat d’iniciatives locals, esteses al llarg de tot el territori català i que es podrien agrupar en tres diferents tipologies: noves estructures, noves estructures dins d’institucions tradicionals i programes d’innovació en estructures tradicionals”. Entre els últims desataquen els projectes Innova FP i GirInnova i els Grups d’Acció Local.

D’altra banda, les iniciatives d’innovació social digital desenvolupades a nivell local, amb molt voluntarisme per part dels seus promotors i al marge del sistema oficial, de moment no formen part de l’estratègia RIS3CAT, d’innovació especialitzada de Catalunya. Això suposa un risc de fractura entre els grans centres beneficiaris dels fons i aquest sistema alternatiu, que pot generar frustració i cansament entre els agents locals.

L’articulació de la Xarxa Catlabs facilitarà la col·laboració entre les diferents iniciatives locals i ‘famílies de labs’ i incorporarà institucions del sistema oficial d’innovació que volen desenvolupar projectes d’innovació social digital. Ricard Faura i Artur Serra van reconèixer alhora que “tenim l’oportunitat d’articular un veritable sistema d’innovació participatiu i obert al conjunt de la ciutadania”.

La Xarxa Catlabs s’articula a partir dels espais i centres reconeguts per xarxes internacionals com l’European Network of Living Labs, la Fablab Foundation o Telecentre Europe. L’objectiu és integrar aquests agents i sumar-hi tots aquells altres actors que participen en la innovació, d’acord amb un model de quàdruple hèlix, participatiu, obert i amb connexions internacionals.

Finalment, Ricard Faura va anunciar les accions previstes per Catlabs fins a finals de 2017, que són “la formació d’agents locals d’innovació social digital, en un projecte pilot amb joves amb perfil de garantia juvenil; la realització de noves sessions al territori per articular les xarxes locals; la convocatòria d’una jornada de co-creació, que establirà una sèrie de reptes a assolir com a país, i l’aplicació de metodologies d’innovació social digital al territori”.