La Biblioteca Digital Social és un espai on estudiants, investigadors/ores i les persones que treballen o fan voluntariat a l'àmbit de l'acció social poden trobar documentació actualitzada del sector. Pretén simplificar i sistematitzar el procés de cerca d'informació sobre intervenció social i desenvolupament comunitari.

Captura del portal Biblioteca Digital Social
Captura del portal Biblioteca Digital Social.

Per tant, és un servei documental en línia que facilita als equips professionals de l'acció social la documentació especialitzada i actualitzada en format electrònic, accessible, consultable i descarregable.

Educació, psicologia, ocupació, salut, dona, desenvolupament, cooperació, serveis socials, infància i joventut, lleure, gent gran, drogodependències... són alguns dels temes sobre els quals incorpora documentació aquest portal.

La Biblioteca Digital Social és una iniciativa de l'entitat EDEX i el Govern Basc.