Captura del portal Biblioteca Digital Social
Captura del portal Biblioteca Digital Social.

Per tant, és un servei documental en línia que facilita als equips professionals de l'acció social la documentació especialitzada i actualitzada en format electrònic, accessible, consultable i descarregable.

Educació, psicologia, ocupació, salut, dona, desenvolupament, cooperació, serveis socials, infància i joventut, lleure, gent gran, drogodependències... són alguns dels temes sobre els quals incorpora documentació aquest portal.

La Biblioteca Digital Social és una iniciativa de l'entitat EDEX i el Govern Basc.