Mapa dels projectes del Banc Mundial
Mapa dels projectes del Banc Mundial.

Els candidats hauran de demostrar un alt domini d'anglès i un altre idioma oficial del Banc Mundial, així com aptituds de lideratge i tres anys d'experiència. Els seleccionats passaran 24 mesos en un programa de formació estructurat i seran acompanyats per un mentor.

A la sol·licitud hauran de presentar una proposta, on es descrigui la seva pròpia contribució -si són destinataris de la beca- i el paper potencial que tindria el Banc Mundial per a resoldre alguns del problemes detectats. En fer-ho, podran centrar-se en una regió o un conjunt de països.

Les sol·licituds es podran presentar al 31 de juliol. Més informació al web del Banc Mundial.