Telecentre del futur
Telecentre del futur.

Barcelona serà la seu del Laboratori Mundial dels Telecentres del Futur, on es dissenyarà i testejarà el que aquests espais han d’esdevenir durant els propers anys: vehicle de dinamització de la societat digital i inclusió social arreu del món.

Aquesta designació, anunciada durant l'Spark 2013, la quarta edició del Fòrum Global de Telecentres celebrada a Granada, convertirà la capital catalana en el banc de proves d’aquelles iniciatives destinades a la reinvenció dels telecentres com espais de formació i d’innovació tecnològica, en el marc del nou panorama que dibuixa el desenvolupament de la tecnologia mòbil en el sector de les TIC. El laboratori, de referència mundial, s’ubicarà en un local cedit per l’Ajuntament de Barcelona on es conceptualitzarà com seran els telecentres del futur, tenint en compte que no hi ha un únic model, sinó que cada espai s'adapta a les condicions del seu entorn i de les necessitats socials i de desenvolupament del país.
 
La Generalitat de Catalunya, a través de la Xarxa Punt TIC, i l’Ajuntament de Barcelona coordinaran aquest programa pilot, que s’inscriu dins del projecte "Telecentres del Futur", liderat per Telecentre.org i la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU), que preveu convertir els telecentres en espais d’innovació tecnològica.

Aquesta iniciativa té com a objectiu afavorir la inclusió social i la integració dels joves en el mercat de treball, així com incrementar el seu potencial empresarial, especialment en micro i petites empreses que poden aprofitar l'ús de les TIC. El programa desenvolupa un pilot a sis països de l’Amèrica Llatina i del Carib i compta amb la coordinació de la Xarxa Punt TIC, que hi aporta els seus models de formació i capacitació d’emprenedors i altres bones pràctiques.
 

Barcelona, Capital Mundial del Mòbil

La participació de Barcelona en aquesta iniciativa s’emmarca en l’estratègia TIC desenvolupada per l’Ajuntament per afavorir el progrés a la ciutat, fent més eficients els serveis públics i fomentant l'aliança entre l'Ajuntament i les empreses tecnològiques, al temps que promou el desenvolupament de la societat digital com a font de millora de la qualitat de vida de les persones. Aquesta estratègia s’emmarca en la Capital Mundial del Mòbil que Barcelona ostenta fins al 2018 i que contribueix a impulsar el creixement de la indústria local, atraure nova activitat econòmica i consolidar el posicionament de Barcelona a nivell  internacional com a ciutat innovadora i tecnològica.