Imatge per il·lustrar l'informe 'El sector 'smart cities' a Catalunya'
Imatge per il·lustrar l'informe 'El sector 'smart cities' a Catalunya'. Autor: Pexels. 2019. Llicència: BY-SA.

Una 'smart city' o ciutat intel·ligent és aquella ciutat capaç d'utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) amb l'objectiu de crear millors infraestructures per a les persones que viuen en ella. Des de transport públic, passant per estalvi energètic, sostenibilitat o eficiència en tots els seus aspectes. 

En aquest context, les empreses del sector són totes aquelles que ofereixen solucions intel·ligents per a la gestió urbana de la ciutat en els seus diferents verticals. Segons  l’informe 'Smart Cities a Catalunya' de L'Agència per a la Competitivitat de l'empresa (ACCIÓ)  a Catalunya hi ha 438 empreses de les quals el 52% tenen més de 10 anys de vida.

A més, un 90% són pimes i un 89% es concentren a l’àrea de Barcelona. Durant el 2018, han facturat 9.717 milions d'euros, que representa el 4% del PIB català i han donat feina a 45.046 persones.

Prova d'això, és la celebració a Barcelona de l'Smart City Expo World Congress (SCEWC) des de fa 8 anys, que suposa un punt de trobada únic per a tot l’ecosistema de les 'smart cities' i s'ha convertit en un esdeveniment mundial referent sota els eixos de la transformació digital, el medi ambient, la mobilitat, la governança i les finances, la col·laboració i la inclusió.

Podeu consultar aquí la resta de dades de l'informe: