Consell Assessor de la Societat de la Informació de Lleida
Consell Assessor de la Societat de la Informació de Lleida.

El Consell Assessor de la Societat de la Informació, presidit per Josep Varela, ha analitzat aquesta tarda l'impacte de l'ús de l'ordinador a les aules en el marc del projecte 1x1. Ferran Ruiz Tarragó, membre del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, ha estat l'encarregat de presentar un primer anàlisi sobre aquest impacte que després han debatut tots els membres del consell. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha assistit aquesta tarda a la darrera sessió d'aquest ens, constituït l'any 2009.

El paer en cap ha destacat la intensa activitat desplegada per aquest consell, que ha tractat, en les vuit sessions que ha realitzat, l'impacte i desenvolupament de les noves tecnologies des de diferents perspectives: l'evolució de la implantació de les TIC a la ciutat, o la relació entre els mitjans de comunicació i les noves eines digitals.

El president del Consell, Josep Varela, ha explicat que un dels objectius del consell en endavant és obrir-se més a la societat.

Pel que fa a la sessió d'avui, Ferran Ruiz, membre del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, ha fet una valoració positiva de la implantació dels ordinadors a les aules: "els ordinadors han entrat per no sortir"; però ha apostat per un model diversificat des del punt de vista de l'autonomia dels centres.

El Consell Assessor de la Societat de la Informació és l’òrgan de col·laboració, participació i consulta de la ciutat de Lleida per als aspectes de difusió i estratègies d’implantació de les Noves Tecnologies en el seu àmbit territorial. Està impulsat per la Paeria i està format per representants dels diferents sectors de la societat, al servei del conjunt de la ciutadania i te caràcter estricte d’òrgan consultiu.

Les funcions del Consell Assessor per a la societat de la informació de Lleida són:

  • Analitzar, valorar i informar de les polítiques programades i executades per al desenvolupament de la societat de la informació a Lleida.
  • Col·laborar en aquells projectes nacionals i internacionals de l’àmbit de la Societat de la Informació en què participi l’Ajuntament de Lleida
  • Formular suggeriments i propostes d’estudi en matèries relacionades amb la societat de la informació.
  • Col·laborar i donar suport tècnic a l’Ajuntament de Lleida i al seu equip tècnic en el desenvolupament de les funcions que li són pròpies.

El Reglament del Consell Assessor per a la Societat de la Informació fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Lleida en sessió del dia 29 de febrer de 2008, i publicat en el BOP núm. 73 de 21 de maig de 2009 del DOGC.

Fruit dels treballs presentats en algunes de les sessions del consell s'han editat diferents publicacions, emmarcades en la col•·ecció Publicacions del Consell Assessor per a la Societat de la Informació de Lleida. Són les següents:

  • Anàlisi de l’evolució de la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a Lleida (anys 2000-2009)
  • Construcció de les identitats (g)locals i noves tecnologies de la informació i la comunicació
  • L’impacte de les noves tecnologies en l’edició de llibres i diaris