El potencial d'aquesta tecnologia en l'educació és immens. No obstant això, els sistemes actuals d'intel·ligència artificial presenten reptes que són importants d'abordar i tenir en compte.

6 reptes ètics de la intel·ligència artificial en la educació
6 reptes ètics de la intel·ligència artificial en la educació. Autor: Pexels. 2019. Llicència: BY-SA.

En l'educació, la principal característica de la intel·ligència Artificial (IA) és que proveeix elements d'anàlisis per al diagnòstic cognitiu i personalitzat de cada alumne, estils d'aprenentatge, acompliment, perfils psicosociològics i motivacions. Aquest valor diferencial dona compte de troballes puntuals que permet implementar models d'aprenentatge adaptats per a cada alumne. Aprofundim en sis reptes, segons l'Observatorio Profuturo de la Fundació Telefónica:

 

Repte 1. Desenvolupar una política pública sobre la IA

La complexitat de les condicions tecnològiques necessàries per a avançar en aquest camp exigeix la convergència de múltiples factors i institucions. Les polítiques públiques han de treballar de manera conjunta a nivell local i internacional per a crear un ecosistema per al desenvolupament.

 

Repte 2. Garantir un ús inclusiu i equitatiu de la IA en l'educació

Els països menys desenvolupats s'arrisquen a patir noves divisions socials i tecnològiques. És necessari fer front a alguns obstacles importants per a establir les condicions bàsiques d'implementació de noves estratègies per a millorar l'aprenentatge.

 

Repte 3. Preparar als professorat per a una educació impulsada per la IA, alhora que es prepara la IA perquè entengui l'educació

Es tracta d'una responsabilitat compartida: els professors han d'aprendre noves habilitats digitals per a usar aquesta tecnologia de manera significativa i pedagògica, i els desenvolupadors han d'aprendre com treballen els professors i crear solucions sostenibles en entorns reals.

 

Repte 4. Desenvolupar sistemes de dades inclusives i de qualitat

La qualitat de les dades ha de ser la principal inquietud. És fonamental desenvolupar capacitats estatals per a millorar la sistematització i recopilació de dades. Els avanços de la IA han de ser una oportunitat perquè les dades cobrin importància en l'administració dels sistemes educatius.

 

Repte 5. Aconseguir que la recerca sobre la IA en educació sigui significativa

És necessari recordar les dificultats a les quals s'ha enfrontat el sector educatiu per a fer balanç de la recerca educativa a nivell pràctic i legislatiu.

 

Repte 6. Ètica i transparència en la recopilació, ús i divulgació de les dades

La IA planteja moltes inquietuds ètiques sobre l'accés al sistema educatiu, recomanacions per a estudiants individuals, concentració de dades personals, responsabilitat, repercussió en el treball, privacitat de les dades i propietat de les dades que s'afegeixen als algorismes. Per tant, la regulació de la IA requereix un debat públic sobre ètica, responsabilitat, transparència i seguretat.