5 tendències de la transformació digital a l'educació
5 tendències de la transformació digital a l'educació. Autor: Pexels. Llicència: BY-SA.

MLearning i uLearning

Amb els dispositius mòbils i la connectivitat en qualsevol instant i lloc, la tecnologia ha modificat el nostre context quotidià. La barrera de l'espai geogràfic i temporal per a connectar diferents persones amb la informació s'ha esvaït i les fronteres entre l'entorn físic i l'entorn digital se suprimeixen gràcies a aquests aparells.

Ambdues tendències ofereixen moltíssimes possibilitats a l'hora d'aprendre de manera autònoma i estan fent que l'aprenentatge informal sigui cada vegada més important en les nostres vides.

El MLearning es centra en les característiques tecnològiques dels dispositius mòbils i en el que podem fer amb ells i el uLearning treballa el valor de poder accedir a la informació, interaccionar i poder utilitzar qualsevol tipus de programari en qualsevol lloc i moment amb els dipositivos que portem damunt.

Aprenentatge híbrid o Blended Learning

Les tecnologies híbrides són diferents sinergies que s'estableixen entre tecnologies de diferent procedència i consisteix a emprar conjuntament dues o més tecnologies amb la fi de beneficiar-se dels seus avantatges respectius i pal·liar els possibles desavantatges de cadascuna d'elles per separat. 

L'Aprenentatge Híbrid, o 'blended learning' integra diferents estratègies que combinen metodologies i formats per a aconseguir millors resultats d'aprenentatge integrant elements comuns a l'ensenyament presencial amb elements de l'educació a distància per Internet. Aquestes modalitats es poden definir com aprenentatge distribuït, mètodes mixtos, híbrids o aprenentatge combinat i es potencien amb dispositius igualment mestissos com Fablets (a mig camí entre Phones i Tauletes) o dispositius i eines de realitat augmentada.

Cultura maker

La cultura maker ha arribat als centres educatius i ha vingut per quedar-se perquè impulsa l'aprenentatge actiu i pràctic a l'aula sota el lema del moviment maker: Do it Yourself o Fes-ho tu mateix!

L'alumnat pot desenvolupar els seus propis productes com a resposta o la resolució de problemes de la vida quotidiana estimulant la cerca de solucions creatives per a la resolució de problemes i no sols des del punt de vista teòric, sinó amb una aplicació i un resultat totalment pràctic basat en l'assaig-error, així com en el pensament lògic o l'experimentació.

Entorns virtuals d'aprenentatge EVA

Un entorn virtual d'aprenentatge és un espai educatiu allotjat en la web que possibilita la interacció didàctica de manera que l'alumnat pugui dur a terme converses, llegir documents, realitzar exercicis, formular preguntes als docents, treballar en equip… etc.

Permeten la comunicació entre alumnat i docents sense haver de coincidir en el temps ni en el mateix espai físic, trencant les barreres d'espai/temps. L'entorn EVA més comú és Moodle. És la plataforma més extesa entre altres coses perquè es tracta d'un programa de codi obert i gratuït.

Byod a l'aula

Les sigles BYOD fan referència a Bring Your Own Device: Porta el teu propi dispositiu. Es refereix a una política d'ús de recursos que està sent àmpliament utilitzada per tot el món, i que permet a l'alumnat portar els seus propi dispositius (portàtil, tauleta, telèfon intel·ligent o qualsevol altre element tecnològic) a l'aula.

En comptes d'utilitzar els recursos disponibles en el centre, cada alumne porta el seu dispositiu de casa i es connecta a la xarxa de la classe, permetent portar a casa el que cadascú crea o elabora en classe.

Quines avantatges té? L'alumnat ja no necessita ser transportat en una memòria USB el que fa a classe, ja que ho tenen al seu propi dispositiu, facilitant que els fitxers no es perdi. A més, facilita el temps d'aprenentatge ja que els propis alumnes estan acostumats a utilitzar els seus dispositius i no han d'invertir el temps en conèixer de nous, saben els programes i eines que tenim instal·lats, el com funcionen i el que poden fer amb ells.