L'objectiu del Premi Consell Municipal d'Immigració de Barcelona és reconèixer a través d’un premi la feina duta a terme per una entitat, un projecte o una persona en l’àmbit de la immigració. En la convocatòria d'enguany es premiarà el treball portat a terme amb el sector poblacional de les dones immigrades. Termini: 31/10/2011.

3er Premi Consell Municipal d'Immigració de Barcelona
3er Premi Consell Municipal d'Immigració de Barcelona.

Organisme: Ajuntament de Barcelona.

Objectius:

  • Reconèixer públicament la feina feta per una entitat, projecte o persona per tal d’assolir la integració de les dones immigrades en tots els àmbits de la vida quotidiana.
  • Promoure la visibilitat de les entitats del Consell Municipal d’Immigració.
  • Crear un espai d’intercanvi i de coneixement de bones pràctiques en matèria d’immigració.

Participants: Pot optar a aquest premi tota persona física o jurídica, empadronades o amb la seu social a la ciutat de Barcelona, i amb residència a Espanya en cas de ser persona física, el treball o projecte de la qual hagi estat orientada a l’assoliment de la integració real de les persones immigrades en tots els àmbits de la vida ciutadana de Barcelona.

Criteris de valoració:

a) El foment i suport de l’associacionisme i de noves formes de participació de les dones nouvingudes. Es valorarà especialment el treball realitzat per tal de:

  • consolidar el moviment associatiu de les dones immigrades i la seva interacció amb el teixit associatiu en general;
  • augmentar el nivell de participació de les dones immigrades en les associacions de caràcter general.

b) La plena ciutadania de les persones immigrades. Especialment es valorarà el treball realitzat per tal de:

  • fer visible la realitat i necessitats de les dones immigrades;
  • portar a terme accions i/o serveis que facilitin la igualtat d’oportunitats i la ciutadania de les dones immigrades.

Premi: La dotació econòmica del premi és de 6.000 euros.

Termini: El període d’admissió de propostes és de l'1 d’octubre al 31 d’octubre de 2011.

Més informació: