Si ets una persona resident a una zona rural de Catalunya, pots gaudir d'un 30% de descompte en l'import de la matrícula de qualsevol programa formatiu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Les sol·licituds estan obertes.

 
Ajuts formatius per a persones residents en zones rurals
Ajuts formatius per a persones residents en zones rurals. 2021. Tipus de lletra: Pexels. Llicència: BY-SA.

Amb aquests ajuts la UOC busca afavorir l'accés a formació de nivell universitari per a persones residents a zones rurals de Catalunya a través de 100 beques. L'import individual de la beca suposa una bonificació del trenta per cent sobre l'import de la matrícula de qualsevol programa formatiu durant el segon semestre del curs 2022-2023. La persona beneficiària podrà cursar-lo durant dos semestres.

La data límit per a postular la beca és el 9 de gener de 2023. El 13 de gener es publicarà el llistat provisional de persones seleccionades a l'e-tauler UOC i del 18 de gener al 6 de febrer del 2023 es realitzarà el període de formalització de la matrícula.

Presentació de sol·licituds i documentació

Les persones interessades que vulguin obtenir alguna de les beques de matrícula convocades a les bases hauran de realitzar els següents passos:

1. Emplenar el formulari de sol·licitud de beca de la UOC.

2. Enviar a l'adreça de correu electrònic uocrural@uoc.edu amb les especificacions següents:

· Document que acrediti la residència en zones rurals segons el requisit establert a l'article 3.1.2.
· Document nacional d'identitat.
· Model 100 de l'impost sobre la renda de les persones físiques dels membres de la família corresponent a l'últim any anterior a la presentació de la sol·licitud. Carta de motivació expressant la proposta de com es vincula la formació amb la residència a una zona rural (requisit 3.13).