VANET

VANET
| Data de l'esdeveniment: 17/03/2010
Publicat el 15/02/2010 | Data de l'esdeveniment: 17/03/2010
0
El terme VANET (Vehicular Ad hoc NETwork) fa referència a la tecnologia que fa possible la comunicació entre vehicles, és a dir, que els vehicles siguin capaços d’intercanviar informació mentre circulen per la xarxa viària.
Subscriure a VANET