Punt TIC - Biblioteca Valeri Serra i Boldú

Pl. Racó d'Antany, 1 25334
Tel: 973 61 06 46
dina81 és la persona responsable / dinamitzadora.