Punt TIC - Biblioteca Valeri Serra i Boldú

Pl. Racó d'Antany, 1 25334 Castellserà
Tel: 973 61 06 46
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina81 és la persona responsable / dinamitzadora.