Punt TIC - Biblioteca Mestre Josep Taverna

Carrer de la Font, 56 43365
Tel: 977 81 64 80
Biblioteca és la persona responsable / dinamitzadora.