Punt TIC - Biblioteca Mestre Josep Taverna

Carrer de la Font, 56 43365 Alforja
Tel: 977 81 64 80
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Biblioteca és la persona responsable / dinamitzadora.