Postgrau en Digital Learning i Experiències d'Aprenentatge Emergent
Postgrau en Digital Learning i Experiències d'Aprenentatge Emergent. 2 016.
Si busques un programa que t'acompanyi en la construcció i desenvolupament del canvi de paradigma en educació, de regnes a l'alumnat o al client intern, fent-li gestor principal i partícip actiu del seu aprenentatge, descobrint i aprofitant el seu potencial i talent, i estigui acompanyat d' les tecnologies disponibles en cada moment, aquest és el teu curs.
 
Aquest postgrau neix de l'anàlisi de la realitat actual del que se'n deriva certes necessitats i és que ens cal que els cursos eLearning i la formació en els centres, universitats, escoles i a les empreses estiguin plens de continguts atractius, motivadors, que siguin recordats i que estiguin en consonància amb les tendències més innovadores en l'àmbit de l'educació . L'objectiu és aprendre, connectar, crear comunitat alhora que s'enforteix l'engagement.
 
Acreditació Acadèmica:
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Digital Learning i Experiències d'Aprenentatge Emergent per la Universitat de Barcelona.
Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
 
Programa:
1. Tendències emergents
1.1. Nous escenaris, noves possibilitats. Challenge based learning 
1.2. Fonaments neuroeducatius per a l’ús de les metodologies innovadores
1.3. Nous lideratges als espais formatius. L'acompanyament, el coach, l’aprenentatge entre iguals, l’equip col·laboratiu
1.4. Actitud emprenedora-emprenedoria
1.5. Aprenentatge a la xarxa: LinkedIn i Twitter com a elements de l’aula
 
2. Design thinking aplicat a l’aprenentatge
2.1. Introducció a la innovació centrada en les persones. Potencialitats de l’enfocament
2.2. Processos i lògiques del design thinking
2.3. Eines aplicades a cada fase del design thinking
2.4. Disseny de projectes i experiències d’aprenentatge a partir del design thinking
 
3. Gamificació: la formació en joc
3.1. Gamificació i joc. El facilitador de joc
3.2. Elements de gamificació
3.3. Gamificació en l’educació
3.4. Exemples de gamificació aplicada a l’aprenentatge
 
4. Mobile learning
4.1. Bases de l’aprenentatge mòbil. Societat líquida, aprenentatge ubic
4.2. Apps per a la productivitat i la gestió de l’aprenentatge
4.3. Creativitat i producció multimèdia
 
5. Flipped classroom
5.1. Les bases del model “la classe al revés”
5.2. Exemples de bones aules invertides
5.3. Què hi ha de nou?
 
6. Actitud coolhunter
6.1. Robòtica, programació...
6.2. Moviment maker
6.3. Realitat augmentada, realitat virtual
6.4. Altres tendències incipients
 
Descobreix la informació sobre el postgrau, el seu quadre docent, i tots els detalls a la seva web.

Quan

On

Format virtual

Altres detalls

Nivell del curs
avançat
Preu
3070
Subvenció
http://www.il3.ub.edu/ca/postgrau/postgrau-digital-learning-experiencies-aprenentatge-emergent.html_435025362.html