Imatge I Jornada tècnica sobre suport TAC a la diversitat funcional
Imatge I Jornada tècnica sobre suport TAC a la diversitat funcional.

Aquesta trobada, que tindrà lloc a Lleida dijous 22 de setembre, vol ser un espai d’intercanvi i construcció conjunta de coneixement entre tècnics i especialistes que treballen en l’atenció a la diversitat funcional fent ús de les TAC en centres educatius del territori.

La iniciativa sorgeix amb la voluntat de consolidar-se en el temps i poder tractar en properes edicions la presència de les tecnologies en àmbits específics de discapacitat en funció de les necessitats, demanda i/o interessos que es detectin. Aquesta primera jornada se centra en fer una primera aproximació a les tecnologies de suport que ajuden a que les persones amb limitacions de caire sensorial, motriu i/o cognitiva puguin fer realitat l’aprenentatge a les aules.

La jornada és un espai de trobada entre professionals que promou l’intercanvi d’experiències, coneixements, inquietuds i projectes a l’hora que obre portes a establir noves línies d’actuació, de recerca i de creació de xarxes des de l’anàlisi rigorós de l’estat actual de les TAC a l’educació.

Més informació

Quan

On

Universitat de Lleida – Campus de CapPont
Avinguda de l’Estudi General, 4
25001