Associació Lectura Fàcil
Associació Lectura Fàcil.

El 19 d’abril a les 17:00 hores, a DIXIT, tindrà lloc la conferència "Estimular la lectura, millorar la comunicació: les possibilitats de la lectura fàcil" a càrrec d'Eugènia Salvador, codirectora de l’Associació Lectura Fàcil.

Els materials de Lectura Fàcil són llibres, documents o pàgines web elaborats amb especial cura per a ser entesos per persones que tenen dificultats lectores, seguint les directrius internacionals de la Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Institucions (IFLA) quant a llenguatge, contingut i forma. La conferenciant mostrarà l’aplicació d’aquestes pautes a diferents tipologies de textos.

Més informació

Quan

On

DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials
Plaça Pau Vila, 1
08039