Formació online sobre eines lliures per al confinament
Formació online sobre eines lliures per al confinament. 2 020.

Objectius

  • Donar a conèixer i promoure l’ús del programari lliure com a eines vinculades a un ideari i uns valors en consonància amb l’entorn de l’economia social i cooperativa.
  • Donar a conèixer eines de programari lliure que facilitin el teletreball

Destinataris

Entitats que volen millorar les seves eines de gestió i creació de continguts utilitzant eines de programari lliure en consonància amb uns valors i un ideari afí a la economia social i solidària.

Metodologia

La metodologia que s’utilitzarà serà la de formació a distància tutoritzada, amb suport de materials diversos (multimèdia) dins d’un entorn de campus virtual on les persones participants podran (i hauran) d’interactuar i participar de diferents propostes i activitats.

Continguts ➔ Programari lliure?

Què i perquè. Introducció al món del programariu lliure, el codi obert, el coneixement compartit i la cultura dels procomuns.

➔ Eines lliures de treball cooperatiu

  • Eines de compartició i accés als arxius: què són i per a què serveixen? Exemples d’ús: Nextcloud, Owncloud, Seafile
  • Eines de comunicació: comunicació directa, interna-externa, fòrums i xarxes socials. Exemples d’ús: Jitsi, Mattermost, Mastodon, Decidim.
  • Eines de publicació: publicar continguts a internet, gestors de contingut, generació de continguts col·laboratius. Exemples d’ús: WordPress, MediaWiki, Pad Eines de gestió de Projectes Gestió i planificació, CRM, ERP Exemples d’ús: Odoo, Phabricator, OpenProject, Taiga
  • Eines d’accés remot: accès remot d’escriptori Exemples d’ús: dwservice 

Requeriments

Els coneixements previs necessaris, seran tenir uns coneixements mínims i unes competències digitals bàsiques, com ara el tractament de la informació escrita (nivell bàsic d’ofimàtica), o la navegació i cerca d’informació per internet (nivell bàsic de navegador i correu electrònic).

Els requeriments tècnics seran la disponibilitat d’un ordinador i connexió a internet.

Important: aquesta activitat s’impartirà de manera virtual en streaming. Les persones inscrites rebreu per correu electrònic les instruccions d’accés per poder fer un seguiment apropiat de la sessió.

Per a més informació i inscripcions, cal inscriure's a través d'aquest enllaç.

Quan

On

Format virtual