Setmana de la Dona i la Nena a la Ciència Girona 2021
Setmana de la Dona i la Nena a la Ciència Girona 2021. 2 021.

La setmana té per objectius, entre d’altres:

  • Sensibilitzar i reivindicar la nena i la dona en les carreres STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques)
  • Promoure i fomentar major participació plena i efectiva de la dona en les carreres tècniques
  • Divulgar i visibilitzar la tasca i el rol de les nenes i les dones en els àmbits cientificotecnològics
  • Oferir a les dones les oportunitats d’ascensor social relacionades amb un futur professional STEAM
  • Fomentar els rols femenins en els àmbits de ciència i tecnologia per crear referents positius per a noves generacions
  • Promoure la participació de les nenes en l’educació
  • Apoderar les dones i cercar la igualtat real entre home/dona- accés equitatiu
  • Visibilitzar la dona en R+D+I Divulgar l'estat de l'avantguarda tecnològica i les bondats del seu ús eficient

Aquí podeu consultar tots els tallers.

Quan