Comunicació no sexista

imatge
.

Utilitzar de manera no sexista el llenguatge és important: visibilitza les dones i trenca els estereotips que fomenten la desigualtat. Mostrem algunes guies i campanyes amb consells i exemples per a una comunicació no sexista.

 

Guia ús no sexista del llenguatge - Ajuntament de Barcelona

ajuntadones.png

Una guía amb consells i imatges per a una comunicació no sexista.

Campanya "No Afluixis la Llengua" - Dones Juristes

noafluixis.jpeg

Video vlog que aborda el llenguatge inclusiu des de diferents perspectives i àmbits i fa propostes per detectar el masclisme en el llenguatge.

Ràdio Cyborg-Feminista: recursos per conèixer Internet