Espai

Una jornada en format híbrid:

  • Activitats virtuals accessibles des de la secció "Programa i esdeveniments" d'aquesta web.
  • Activitats presencials a Valkiria Institute For Futures (Carrer de Pujades, 86, 08005 Barcelona)