Tomàs Roy: Fomentant la ciberseguretat

imatge
.

Tomàs Roy és el Director d'Estratègia de Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), l'organisme encarregat de garantir la protecció, prevenció i governança en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i el seu Govern.

S'encarrega de desenvolupar el projecte Internet Segura, amb l’objectiu de procurar un entorn segur en l’ús d’Internet, la telefonia mòbil i les tecnologies de la Informació i la Comunicació.

El programa Internet Segura té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania en general, dedicant una especial atenció a menors i adolescents, pares i professionals de l’ensenyament sobre la importància d’aplicar bons hàbits a l’hora de navegar per la Internet i utilitzar les xarxes socials. Els diversos actors implicats coorganitzen conjuntament el Dia de la Internet Segura a Catalunya, impulsen consells i recomanacions i alerten sobre les principals situacions de risc amb què es pot trobar un usuari quan navega per Internet.

Dins l'espai de networking, amb en Tomás podràs parlar de ciberseguretat, casos de frau digital i hàbits cibersaludables.