Des de la Xarxa Punt TIC, es convida les persones dinamitzadores a compartir l’enquesta entre les persones usuàries, així com a acompanyar-les en la seva resolució. T’ho expliquem!

Imatge d'intel·ligència artificial
Imatge d'intel·ligència artificial. 2021. Tipus de lletra: Pexels. Llicència: BY-SA.

En el marc del projecte IAG-GAS, l’Escola de Salut de l’Hospital Sant Joan de Déu, TIC Salut Social, que forma part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i InneX han elaborat una enquesta sobre intel·ligència artificial i salut. El qüestionari, obert a tota la ciutadania, vol conèixer percepcions, sensacions i opinions sobre l’impacte de la intel·ligència artificial generativa a l’àmbit de l’alfabetització en salut, amb l’objectiu de crear un decàleg de bons usos. En aquest marc, es convida les persones dinamitzadores de la Xarxa Punt TIC a compartir l’enquesta entre les persones usuàries del Punt TIC, així com a acompanyar-les en la resolució de possibles dubtes. De tota manera, a l’hora de realitzar l’enquesta, si alguna pregunta no es vol o no se sap contestar, es pot deixar en blanc i passar a la següent pregunta, ja que aquest fet també pot ser un indicador rellevant per a l’anàlisi del grup motor de la iniciativa. En aquest sentit, l’enquesta és anònima, es pot respondre en llengua catalana i en llengua castellana i té una durada de cinc o deu minuts de temps.

Des de l’equip impulsor del qüestionari, es creu que l’enquesta pot ser un bon punt de partida per a treballar la intel·ligència artificial amb les persones usuàries de la Xarxa Punt TIC i s’aconsella fer una explicació prèvia sobre què és la intel·ligència artificial o una breu demostració pràctica amb alguna eina d’intel·ligència artificial d’accés gratuït com, per exemple, el Chat GPT abans de respondre l’enquesta per tal de contextualitzar i introduir la intel·ligència artificial generativa. A l’explicació del qüestionari, es pot trobar una descripció senzilla i clara que pot servir de recurs. Paral·lelament, l’Escola de Salut de l’Hospital Sant Joan de Déu, TIC Salut Social i InneX, com a organitzacions impulsores d’aquest estudi, estan treballant amb prop d’un centenar de persones professionals de l’àmbit de la salut, del món social i de la tecnopedagogia per a continuar explorant la interrelació entre intel·ligència artificial i salut. L’objectiu és aconseguir un consens sobre el seu impacte en el sistema sanitari, en l’alfabetització en salut i en diversos aspectes ètics i de confiança, que conjuntament amb la participació ciutadana, esdevindrà essencial i clau per a elaborar el decàleg de bons usos.

La data límit per a respondre l’enquesta és el pròxim dilluns 4 de desembre, a les 23.59 hores.

Les persones interessades a participar-hi poden fer-ho en aquest enllaç en línia.