VIII Premis Francesc Candel
VIII Premis Francesc Candel.

Organisme: Fundació Lluís Carulla amb el suport de la Direcció General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya.

Objectiu: Aquests premis estan destinats a reconèixer i difondre les bones pràctiques en l’àmbit de la integració de la ciutadania catalana d’origen immigrant.

Característiques dels projectes: S’atorgaran a projectes i experiències reeixits d’entitats i ins­titucions que promoguin i estimulin la integració a la societat catalana de les persones estrangeres immigrades a Cata­lunya i que afavoreixin el civisme, la convivència, el coneixe­ment del país (llengua, tradicions, geografia i història, valors socioculturals), la sensibilització sobre la cultura de la im­migració, la participació de dones i joves immigrants, i una visió positiva de la immigració als mitjans de comunicació.

Adreçat a: Entitats i institu­cions que duguin a terme activitats a Catalunya.

Dotació: Hi ha 5 premis de 3.000 euros per cada una de les bones pràcti­ques premiades.

Termini per presentar-hi propostes: Fins al 20 de juliol de 2011.

Més informació: