Amb l’objectiu d’incrementar la presència de dones dins de l'àmbit TIC, la Secretaria de Polítiques Digitals va presentar el divendres 6 de març el Pla DonaTIC per potenciar les activitats orientades a garantir el no sexisme, reduir el ciberassetjament en l’àmbit de les TIC, promocionar l’accés de les dones a les noves tecnologies, fomentar l’emprenedoria i promocionar les vocacions tecnològiques entre les dones.