Moodle
Moodle.

 Els i les dinamitzadors/ores que desitgin participar al Moodle de Punt TIC podran:

  • Aportar els seus cursos, de manera que d'altres podran fer-los servir.
  • Gaudir dels cursos que han aportat d'altres.
  • Fer servir la plataforma PuntTIC.cat/moodle si així ho necessiten.
  • Participar d'un grup de treball i de reflexió entorn a les aplicacions d'aquesta plataforma.

Voleu participar en aquest projecte col·laboratiu? N'esteu convidats! Per una xarxa més forta, amb més recursos i més intercanvi d'idees!