Infants fent-se una selfie. Imatge de l'informe d'UNICEF "Los niños y las niñas de la brecha digital en España"
UNICEF ha publicat l'informe "Los niños y las niñas de la brecha digital en España". Autor: UNICEF. Llicència: Tots els drets reservats.

D'una banda, l'informe analitza la pèrdua d'oportunitats que suposa el no tenir accés a la xarxa, i, d'una altra banda, els desavantatges que té accedir-hi des d'un punt de partida més vulnerable.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a l'Estat espanyol el 95% dels nens i nenes d'entre 10 i 15 anys utilitzen Internet. Així i tot, hi ha 300.000 infants i adolescents que no han fet servir un ordinador i 140.000 que no han tingut un sol contacte amb la xarxa en els últims tres mesos. Per a UNICEF, en un món on tot és digital, estar fora de les TIC és una forma més d'exclusió. Afirma que aquestes situacions estan, majoritàriament, relacionades amb l'estatus socioeconòmic de les famílies i els recursos que puguin dedicar a l'accés a Internet.

L'estudi subratlla que Internet pot impulsar els drets de la infància i que ha revolucionat les vides dels infants, especialment les dels més vulnerables, ajudant-los a desenvolupar el seu potencial, integrar-se o trobar referents i ajuda. Però també assenyala que els nens i nenes més vulnerables arriben a Internet amb una vulnerabilitat extra prèvia que els fa més susceptibles als riscos i danys, com el ciberassetjament, sexting, accés a continguts que no són adequats per als menors, ús excessiu, manca de privacitat, ús indegut de les dades personals, etc.

L'informe inclou un seguit de recomanacions per a empreses tecnològiques, institucions públiques, famílies, educadors/ores, i als mateixos nens i nenes per assegurar un ús segur de les TIC. També reclama un nou marc normatiu que reguli Internet, i un major impuls als protocols i estratègies de prevenció i actuació en els casos de violència.

Per conèixer millor el contingut de l'estudi, teniu dues opcions: