Una radiografia de les violències masclistes en línia
Una radiografia de les violències masclistes en línia. Autor: Piqsels. 2012. Llicència: BY-SA.

A Europa, el 23% de les dones havia patit assetjament en línia almenys un cop a la vida, és a dir, 1 de cada 10 havia experimentat algun tipus de violència digital a partir dels quinze anys. Així ho explica l'article #PerAquíNoPassem sobre violències masclistes en línia.

L’Associació per al Progrés i les Comunicacions (APC) va establir el 2014 tres perfils principals de les víctimes d’aquests atacs. Algunes tendències que evidencia l’APC són que les dones joves d’entre 18 i 30 anys són les més vulnerables i que el 40% de les agressions són comeses per persones conegudes per elles.

  • Dones amb una relació íntima de violència
  • Professionals amb perfil públic que participen en espais de comunicació com a periodistes
  • Investigadores i/o artistes, i supervivents de violència física o sexual.

A nivell català, les primeres dades específiques es recullen a l’informe “Les ciberviolències masclistes” de 2018-2019, elaborat per Donestech i el grup de recerca de la Universitat de Barcelona (UB) Antígona.

Com afecten socialment aquestes violències a les dones que les pateixen?

L’informe de Donestech posa de manifest que de les 262 persones enquestades, el 70% ha rebut més d’una violència en línia. Els tipus de violències amb més prevalença són:

  • Les relacionades amb insults o expressions discriminatòries (54,6%)
  • Les que contemplen manipulacions de dades privades (32,4%)
  • Les amenaces per canals digitals (30,9%), l’assetjament cap a elles o el seu entorn (27,9%)
  • El seguiment i la vigilància dels seus moviments (25,6%)
  • El gaslighting, és a dir, informació falsejada per confondre i fer mal (25,6%).

A més, destaca el 30,12% d’aquestes violències tenen un caràcter sexual, amb la difusió d’imatges de les dones sense consentiment.

Com és el perfil sels agressors i perpetradors d’aquestes violències masclistes en línia?

Les violències masclistes –també les que són en línia– es caracteritzen per ser exercides majoritàriament per homes. A més, gran part dels agressors resulten ser coneguts de les víctimes, sovint les seves parelles o exparelles o amics. L’Estudi sobre la Cibercriminalitat 2019 estableix que el perfil dels agressors són homes d’entre 26 i 40 anys

Estratègies d'autodefensa

L’Associació per al Progrés i les Comunicacions (APC), entitats i activistes van definir l’any 2016 una llista de principis per imaginar un Internet feminista. Aquí podeu trobar algunes estratègies d'autodefensa de les dones.