Teclejant
Teclejant.

El risc d'escletxa digital segueix present a l'Alt Urgell i al conjunt de la demarcació de Lleida. Així ho afirma l'empresa Eurona, especialitzada a proveir connexió a Internet en zones aïllades, que les grans companyies no volen cobrir, tal com passa amb molts nuclis del Pirineu.

Segons les dades d'Eurona, a l'Alt Urgell un 19,5% de la població no té accés a Internet o bé li arriba amb una cobertura deficient. Al municipi de Montferrer i Castellbò, els problemes per connectar-se afecten un 43% de les llars. Precisament per avançar en la normalització d'accés, dimarts vinent dia 26 l'ajuntament i l'empresa faran una presentació per explicar la proposta de millora tecnològica.

A nivell més global, el president d'Eurona Telecom, Jaume Sanpera, assegura que  la demarcació de Lleida segueix sent la més endarrerida de Catalunya en la implantació d'Internet, amb quasibé un 14% d'habitants amb problemes de connexió totals o bé parcials. La segueix de prop Girona, amb un 13,35%. En canvi, a Barcelona la denominada escletxa digital es limita a menys del 7% dels habitants. La mitjana catalana és del 8%.