Foto per il·lustrar la notícia
Foto per il·lustrar la notícia. 2015. Tipus de lletra: Freepik. Llicència: BY-SA.

Aproximadament un 10% de la població mundial té 60 anys o més, i es preveu que al 2050 la proporció augmenti al voltant del 20%. L’envelliment té profundes implicacions en diversos aspectes de la vida quotidiana inclosos la salut, l’habitatge, el transport , l’oci, la comunicació i les relacions personals i socials.

Per a revertir aquesta situació, el projecte busca solucions digitals que puguin tenir un impacte positiu en la vida de la gent gran, com per exemple viure de manera independent, prolongar l'activitat social i mitigar, entre altres, les deficiències cognitives.

Cada any, el programa d-LAB estudia les agendes i prioritats de les organitzacions internacionals i selecciona tres reptes socials a través de convocatòries per a la presentació de propostes. Un comitè format per experts externs que donen suport al projecte amb la seva experiència en els camps de la tecnologia, els negocis i l’impacte social escull la persona guanyadora de cada repte.

La data límit de presentació és el 22 de maig de 2019 a les 17.00h.

Les persones guanyadores s'anunciaran al juliol de 2019 i tindran l'oportunitat de desenvolupar la seva proposta a Barcelona, amb el suport financer i operatiu de MWCapital Barcelona.