Logotip del Servei Solidari
Logotip del Servei Solidari.

La idea és poder dotar a aquelles persones que estan en procés de recerca de feina de recursos TIC (sobretot a la xarxa) que els puguin facilitar aquest procés i els obrin un ventall de possibilitats més gran. L’objectiu del taller no només es mostrar els diferents recursos, sinó ensenyar a gestionar-los correctament.

El taller constarà de 10 sessions, que tindran lloc els dijous de 12:00 a 13:30 hores i els divendres de 10:30 a 12:00 hores.

Els continguts aniran des de la redacció d’un currículum, a la bona gestió del correu i les ofertes, a les borses de treball i fins i tot hi haurà alguna sessió de role play.