Apunta't al taller de comerç electrònic
Apunta't al taller de comerç electrònic.

L’objectiu del taller de comerç electrònic és donar a conèixer, de forma operativa, els aspectes més importants sobre el comerç electrònic i dotar de recursos perquè una botiga o petit comerç local pugui dur a terme algun mecanisme de venda per Internet.

Es tractaran els aspectes més importants sobre el comerç electrònic: Quines són les estratègies a seguir per una bona comunicació per vendre per Internet, botigues virtuals, sistemes de pagament, seguretat en les transaccions, etc. posant exemples reals a partir d’un format participatiu, perquè els assistents puguin intercanviar informació i exposar dubtes.

També s'oferiran recursos per tal que una botiga o petit comerç pugui dur a terme algun mecanisme de venda per Internet: Contacte d’empreses, els costos que suposa, sistema de logística, problemes que poden sorgir, organització del servei, conèixer projectes que es puguin aplicar, aplicacions gratuïtes, etc.

Prèviament, s’ha passat un petit qüestionari a les botigues de Sant Feliu per tal de conèixer l'opinió al voltant del comerç electrònic, i que facilitarà ajustar els continguts del curs a les seves necessitats.

Les persones interessades hauran de realitzar la inscripció omplint aquest formulari.